Your partner in aviation logistics
Yesterday, today and tomorrow

MESIT aerotrade is a leading exporter and importer of aviation and military technology and a reliable partner in international contracts.

MESIT aerotrade
We grant serviceability and reliability

Long business experience

Time-tested partnerships

Representation offices wordwide

Long-term cooperation prefered

More than 20 years of experience

More than 20 years of experience

The joint stock company was founded in April 1993 under the name Aero Trade to support the Czech aviation industry. Today, we are one of the leading exporters and importers of aviation and military technology in the Czech Republic. On 1 January 2016 the company was renamed to MESIT aerotrade, a.s.

  • Reliable mediator of international contracts for the supply of aviation and military technology
  • Partner of reputable foreign companies
  • Proven supplier of the Czech Armed Force
  • Member of the Defense and Security Industry Association of the Czech Republic
  • Member of the Association of Aviation Manufacturers of the Czech Republic

Latest News

view all
19. 2. 2016

Valná hromada akcionářů 30. března 2016

Představenstvo akciové společnosti MESIT aerotrade, a.s. se sídlem Praha 9-Letňany, Beranových 130, IČ: 49240161 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1965 svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 30. března 2016 v 08:00 h, v sídle společnosti MESIT holding a.s., Sokolovská 573, Mařatice, Uherské Hradiště.

more…

1. 10. 2015

Valná hromada akcionářů

Předsednictvo akciové společnosti AERO TRADE a.s. se sídlem Praha 9-letňany, Beranových 130, IČ: 49240161 svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře MESIT holding a.s. valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 3. listopadu 2015 v 08.00 h, v sídle společnosti MESIT holding a.s., Sokolovská 573, Mařatice, Uherské Hradiště.

more…