MESIT aerotrade - oprávněný dodavatel

MESIT aerotrade - oprávněný dodavatel

Společnost MESIT aerotrade, a.s., je oprávněná k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem v rozsahu skupin VSM a do teritorii dle povolení licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu republiky vydaného dle zákona č. 38/1994 Sb.

Společnost MESIT aerotrade, a.s., je oprávněna k nákupu, obchodu, půjčování, opravám, úpravám a skladování bezpečnostního materiálu dle zákona č. 229/2013 Sb.

Obchodní činnost společnosti MESIT aerotrade, a.s., je řízena systémem jakosti dle směrnice ISO 9001:2009.

Dovoz a vývoz letecké techniky

Dovoz a vývoz letecké techniky

Cvičné letouny L-39

Malé dopravní letouny L-410

Sportovní a ultralehké letouny

Vybavení letišť

Vybavení letišť
 • Navigační zařízení - ILS/VOR/DME, NDB
 • Radary - PSR/MSSR/PAR
 • Systém řízení letového provozu – ATM
 • Systémy hlasové komunikace – VCCS
 • Světelné systémy
 • Pozemní vybavení
 • Informační systémy příletů a odletů

Modernizace letadel

Modernizace letadel

Modernizace avioniky letadel a vrtulníků pro civilní a vojenské složky

Náhrada navigačního systému RSBN, RSDN nebo jejich kombinace se systémy VOR/DME/ILS/TACAN (možnosti duálního provozu)

 • Komunikační a navigační systémy
 • Instalace TCAS,EGPWS
  avionika - GPS, VOR/DME/ILS/MKR (digitalizace analogových signálů polohových a směrových vysílačů do formátu ARINC 429 a jiných)
 • Hlasové a datové zapisovače CVR /  FDR
 • Odpovídače IFF/SSR
 • Vyhledávací a záchranné systémy
 • Monitorovací systémy FLIR, DST
 • Systémy nočního vidění

Doplňkové pancéřování vrtulníků řady Mi-8/17/171/172

Náhrada radioaktivních systémů indikace námrazy RIO-3 na letounech i vrtulnících

Simulátory řízení letového provozu

Simulátory řízení letového provozu
 • Pracoviště ACC, APP, DIR radarové i postupové
 • Pracoviště 3D TWR a TAXI
 • Záměna startovací jednotky Ai-9 vrtulníků Mi-8/Mi-17 víceúčelovým agregátem SAFIR-5
 • Doplňkové pancéřování vrtulníků řady Mi-8/17/171/172

 • Náhrada radioaktivních systémů indikace námrazy RIO-3 na letounech i vrtulnících


Systémy pro bojová vozidla

Systémy pro bojová vozidla
 • Diagnostická a záznamová jednotka
 • Integrace elektro-optických senzorů
 • Modernizace pohonné jednotky (tuzemské či zahraniční)
 • Velitelský navigační displej s pohyblivou mapou (inerční, GPS, mechanický snímač)

Podpora provozu letounu L-39

Podpora provozu letounu L-39

Zabezpečujeme komplexní logistickou podporu letounů L-39.

 • Náhradní díly
 • Opravy agregátů
 • Náhradní díly s omezenou životností
 • Záchranné prostředky
 • Prohlídky letounů v případě závad a havárií
 • Modernizace avioniky
 • Dokumentace, bulletiny
 • Školení a praktický výcvik

Podpora letounu L-410

Podpora letounu L-410

Komplexní logistická podpora letounu L-410 pro státní i soukromé provozovatele.

 • Dodávka náhradních dílů
 • Generální opravy a opravy komponentů
 • Oprava avioniky v servisním centru Honeywell v Praze
 • Dodávka dílů s omezenou životností
 • Modernizace odpovídající normám ICAO (TCAS, EGPWS, COM)
 • Modernizace a úprava interiérů
 • Dokumentace, bulletiny
 • Generální opravy letounů, motorů, vrtulí v autorizovaných opravnách